Радници школе

Директор:

Горан Динић

Помоћници директора:

Данијела Михаиловић (проф. георафије)

Данијела Максимовић (проф. историје)

Предшколске групе:

Милица Јовановић

Предавачи у млађим разредима:

Владица Стојановић

Маја Миленковић

Љиљана Денић

Maрија Стојановић

Светлана Петковић

Бојана Пешић

Бобан Раденковић

Лидија Стојановић

Татјана Стојменовић

Наташа Јовић

Лела Митровић

Сузана Првуловић

Драгана Јовановић

Даворка Босанац

Горан Милошевић

Биљана Стошић

Наташа Ћирић

Весна Добрић

Весна Михајловић

Ирена Кнежевић

Снежана Филиповић

Наташа Петровић

Предавачи у старијим разредима:

Српски језик – Слађана Јанковић, Весна Станојевић, Јасмина Лукић, Биљана Николић, Марија Новаковић

Енглески језик – Марина Милановић, Соња Јовановић, Ана Живковић, Маша Вукадиновић, Габријела Поповић

Немачки језик – Ивана Милошевић, Милена Костадиновић, Јелена Павловић (Сања Јовановић)

Руски језик – Радмила Динић

Математика – Славољуб Милосављевић, Јелена Крстић, Марија Стојиловић, Горица Павловић-Рајковић, Бојана Петковић

Физика – Дарко Симић, Татјана Мишић

Хемија – Александра Милосављевић (Виолета Раденковић)

Биологија – Слађана Илић, Јована Богдановић

Географија – Данијела Михаиловић,

Историја – Славиша Станковић, Данијела Максимовић

Техничко и информатичко образовање – Небојша Николић, Весна Марјановић, Дарко Симић

Ликовна култура – Славољуб Благојевић, Светлана Мићић

Музичка култура – Магдалена Кецман (Маријана Давинић)

Физичко васпитање – Зорица Дуковски, Јелена Шврака-Ћирић, Срђан Јаковљевић, Сања Јовановић (Драган Кантар)

Информатика и рачунарство – Татјана Мишић, Саша Матијашевић, Весна Марјановић

Грађанко васпитање – Радмила Динић, Марија Новаковић

Верска настава –  Марина Ђокић

Стручни сарадници:

Психолог – Снежана Шундрић

Педагог – Соња Марковић

Библиотекар – Милена Минић

Медијатекар – Зорица Соколовић

Административни радници:

Секретар – Саша Симић

Шеф рачуноводства – Драгана Ристић

Благајник – Ружица Манић

Помоћни радници:

Весна Динић, Весна Милојковић, Олгица Алексић, Љиљана Спасојевић, Биљана Митровић, Јасмина Милић, Душанка Цветковић, Иван Цветковић, Милинко Милојковић, Братислав Крстић, Милица Благојевић, Душица Живковић