О нама…


“ Благо вама ако заволите мудрост и науку. Од вас ће се сва нација наша просветити, а ви ћете бити народни поглавари, судије и управитељи. Од вас ће зависити све општенародне поуке, чест и слава“.

Доситеј Обрадовић

      

Школа је почела да ради 1965. године, на самој периферији града, у насељу „Моша Пијаде“, у једном делу тада тек саграђеног објекта. До 1970. године школа је радила са 12 одељења млађих разреда, као истурено одељење Основне школе „Његош“ у Нишу. Од 1. септембра 1970. године школа почиње да ради као потпуна осморазредна школа. Тада је добила име Основна школа „Чегар“. На почетку школске 1970/1971. године школа је имала 35 одељења и 1108 ученика.

Нешто касније припојило се четвороразредно одељење из Доње Врежине, осморазредна одељења из Малче и Горње Врежине и четвороразредна одељења из Јасеновика и Врела. Припајањем истурених одељења матичној школи, ова школа је постала скоро највећа школа у граду. У то време је радила у изузетно неповољним условима. Због недостатка простора радило се у три смене, а број ученика је стално растао. Услед наглог ширења града и великог прилива нових ученика, а због недостатка простора за њихов пријем, школске 1983. год. из њеног састава се издваја један број одељења и формира Основна школа „Родољуб Чолаковић“ у чији састав улази и осморазредно одељење у Малчи и четвороразредно одељење у Врелу, а матичној школи „Чегар“ остају осморазредно одељење у Горњој Врежини и четвороразредно одељење у Јасеновику.

Данас се образовно-васпитни рад у матичној школи реализује у 8 учионица, 9  кабинета и фискултурној сали, а осим тога у школи постоје и 2 одељења продуженог боравка за ученике 1. и 2. разреда.Школа има и пространу библиотеку са око 9000 књига и медијатеком. Канцеларијски и други простор одговара потребама школе. За наставу физичког васпитања користе се лепо уређени спортски терени као и терен са вештачком травом.

Новине у школској 2011/2012.години су:

  • формирање групе за предшколско васпитање и образовање
  • изборни спорт – пливање
  • поновни рад интернет клуба за ученике